Storybooks logo
Bacteria Battle: The Clean-up Quest
Bakteri Savaşı: Temizleme Görevi
In a tiny world, too small to see, lived two groups of bacteria on a child's hand. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir dünyada, bir çocuğun elinde iki grup bakteri yaşıyordu.

Pretend to look through a magnifying glass.

 group of bacteria on a child's hand. the bacteria have eyes, mouth, nose, ears, hands and hair.
The harmful bacteria were always looking for ways to slip inside and cause a mess. Zararlı bakteriler her zaman içeri girip ortalığı karıştırmanın yollarını arıyorlardı.

Rub your hands together like a sneaky plan.

bacteria rub hands together like they have a sneaky plan.
They cheered, 'Hooray! No soap! Let’s get inside! Quick, before the soap comes back!' 'Yaşasın! Sabun yok! Haydi içeri girelim! Sabun geri gelmeden çabuk ol!'

Wave your hands in the air cheerfully.

Harmful bacteria cheering for no soap.
But not all bacteria are bad. The beneficial ones wanted the child to stay clean. Ancak tüm bakteriler kötü değildir. Faydalı olanlar çocuğun temiz kalmasını istiyordu.

Give a thumbs up for good hygiene.

Good bacteria urging cleanliness.
They called out, 'No, no! Please wash your hand with soap, little one!' 'Hayır, hayır!' diye seslendiler. Lütfen elini sabunla yıka ufaklık!'

Mime washing your hands properly.

Good bacteria pleading for hand-washing.
Harmful bacteria also loved it when the child chose wafers over greens. Çocuğun yeşillik yerine gofreti seçmesi zararlı bakterileri de sevdi.

Hold your belly and laugh like a villain.

Harmful bacteria excited about junk food.
'More wafers, no veggies!' they roared. 'Soon, we'll be strong to make you sick!' 'Daha fazla gofret, sebze yok!' kükrediler. 'Yakında seni hasta edecek kadar güçlü olacağız!'

Pretend to gobble up a wafer eagerly.

Bad bacteria happy about lack of vegetables.
The beneficial bacteria felt weak without vitamins from fruits and vegetables. Yararlı bakteriler, meyve ve sebzelerdeki vitaminler olmadan kendilerini zayıf hissediyorlardı.

Stroke your chin thoughtfully.

Good bacteria weakened without healthy food.
Crying out, they said, 'Eat fruits or vegetables, they make us mighty to protect you!' Bağırarak, 'Meyve veya sebze yiyin, sizi koruyacak kadar güçlü olmamızı sağlarlar!' dediler.

Flex your muscles like a strong superhero.

Beneficial bacteria asking for healthy food.
Every choice the child made was a battle between these tiny creatures. Çocuğun yaptığı her seçim bu minik yaratıklar arasındaki bir savaştı.

Pretend to be in a tug-of-war between clean and dirty.

Bacteria sides facing off with each decision.
Would the child help the good bacteria, or let the bad ones win by being unclean? Çocuk iyi bakterilere yardım mı edecek, yoksa kötü bakterilerin kirli kalarak kazanmasına mı izin verecek?

Put your hand on your heart, deciding to be healthy.

A moment of choice for the child.
Only the child could decide the fate of the world on their hands. Wash or not? Dünyanın kaderini yalnızca çocuk belirleyebilirdi. Yıkayıp yıkamamak mı?

Raise your hand as if taking an important vow.

Child pondering the importance of washing hands.

Read Another Story